НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9799944 Картинка 8750543 Картинка 182199 Картинка 7468880 Картинка 369197 Картинка 7885832 Картинка 1046515 Картинка 9012406 Картинка 3836463 Картинка 12262084

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 753760

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 17.10.2016
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на електрическа енергия и включване в балансираща група - 00566-2016-0007
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
26.02.2018 Обявление ИЗХ-208/26.02.2018 г. за приключване на Договор
26.02.2018 Допълнително споразумение ОП-9/29.01.2018 г. за предсрочно прекратяване на договор
20.02.2017 Допълнително споразумение ОП-16/20.02.2017 г. -на основание чл.116 (1) т.5 от ЗОП
02.02.2017 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-73/30.01.2017 г.
02.02.2017 Договор ОП-12/24.01.2017 г. - „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, ЕИК: 113570147, код 09310000
15.12.2016 Решение за класиране ЗП-2592/15.12.2016 г.
15.12.2016 Доклад СЛ-5703/13.12.2016 г.
15.12.2016 Протокол 2 на комисия
15.12.2016 Протокол 1 на комисия
01.12.2016 Съобщение за отваряне на Ценовите предложения ИЗХ-1076/01.12.2016 г.
10.11.2016 Разяснение по чл. 33, ал.2 от ЗОП ИЗХ-1020/10.11.2016 г.
21.10.2016 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
21.10.2016 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Кристиян Сотиров, организатор СБД – гр. София, Студентски град, бл.70 НСА „Васил Левски”, п.к.1700, 0892299743, krsotirov_nsa@abv.bg
21.10.2016 Документация - заглавна страница
20.10.2016 Обявление за ОП ИЗХ-953/18.10.2016 - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП за доставка с основен код 09310000, изпратена за публикуване до "Официален вестник " на Европейския съюз на 18.10.2016 г.
20.10.2016 Решение за откриване на ОП ЗП-2060/18.10.2016 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП
 
??????? ??? Facebook Twitter Share