НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7023767 Картинка 6574560 Картинка 6359391 Картинка 1761294 Картинка 4669016 Картинка 8110020 Картинка 4953312 Картинка 3232919 Картинка 9761030 Картинка 2434419

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9060990

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 30.01.2017
Предмет: Събиране на оферти - Услуги по печат и доставка на представителни и административни документи за Учебен отдел на НСА „Васил Левски“ за 2017 г.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
12.01.2018 Информация за приключил договор
01.03.2017 Договор ОП-17/01.03.2017 г. ЕТ"Актив Комерс - Владимир Рупчин" ЕИК:121219817, код 79800000
16.02.2017 Протокол на комисия СЛ-601/15.02.2017 г.
08.02.2017 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-119/08.02.2017
30.01.2017 Ценово предложение
30.01.2017 Техническа спецификация
30.01.2017 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация 0898 776625 Албена Мутанова – Ръководител Учебен отдел, НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700 ст. 109, ет.1, uchebenotdel@nsa.bg
30.01.2017 Обява за събиране на оферти ЗП-104/30.01.2017 г. Услуга по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с основен код 79800000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share