НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4900154 Картинка 6899579 Картинка 9608227 Картинка 8073465 Картинка 8134908 Картинка 6543562 Картинка 2319895 Картинка 12266293 Картинка 2359544 Картинка 4595497

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 774249

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 27.02.2017
Предмет: Публично състезание - Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Равда за 2017 г., АОП 00566-2017-0004
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
30.10.2017 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
10.10.2017 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-784/10.10.2017
18.05.2017 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-452/18.05.2017
18.05.2017 Договор ОП-22/17.05.2017 г. с Водолей-13 ЕООД, ЕИК:102869803, с код 15000000
05.04.2017 Решение за класиране ЗП-557/04.04.2017 г.
05.04.2017 Доклад на комисия СЛ-1487/04.04.2017 г.
05.04.2017 Протокол 3 на Комисия
05.04.2017 Протокол 2 на Комисия
29.03.2017 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-300/29.03.2017 г.
23.03.2017 Протокол 1 на Комисия
27.02.2017 ценова оферта
27.02.2017 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
27.02.2017 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
27.02.2017 Заглавна страница
27.02.2017 Обявление за ОП ИЗХ-191/27.02.2017 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
27.02.2017 Решение за откриване на ОП ЗП-246/27.02.2017 г., Доставка с основен код 15000000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share