НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4068449 Картинка 7553133 Картинка 2949822 Картинка 9179179 Картинка 5588426 Картинка 1615145 Картинка 6325115 Картинка 6702870 Картинка 5781025 Картинка 9610077

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 825004

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 17.01.2018
Предмет: Обществена поръчка - Избор на доставчик на топлинна енергия за сградите на Национална спортна академия Васил Левски, находящи се на територията на гр.София. Договаряне без обявление, 00566-2018-0001
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
27.02.2018 Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП ВХ-242/27.02.2018 г.
07.02.2018 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-123/06.02.2018 г
07.02.2018 Договор ОП-12/01.02.2018 г., Топлофикация София ЕАД, ЕИК: 831609046, код: 09320000
17.01.2018 Решение за откриване ЗП-64/17.01.2018 г.
 
??????? ??? Facebook Twitter Share