НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5996122 Картинка 8147157 Картинка 5537941 Картинка 5551759 Картинка 12114266 Картинка 451070 Картинка 1920298 Картинка 1060411 Картинка 9261495 Картинка 6832016

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9072600

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 31.01.2018
Предмет: Събиране на оферти - Услуги по печат и доставка на представителни и административни документи за Учебен отдел на НСА „Васил Левски“ за 2018 г.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
24.01.2019 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
15.01.2019 Информация за приключил договор
27.02.2018 Договор ОП-15/27.02.2018 г. ЕТ Актив Комерс - Владимир Рупчин, ЕИК: 121219817, код:79800000
14.02.2018 Протокол на Комисия СЛ-572/14.02.2018 г.
09.02.2018 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-149/09.02.2018 г.
31.01.2018 Ценово предложение
31.01.2018 Техническа спецификация
31.01.2018 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Албена Мутанова – Ръководител Учебен отдел, НСА , тел 0898 776625
31.01.2018 Начална страница
31.01.2018 Обява за събиране на оферти ЗП-122/31.01.2018 г. Услуги, по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, основен код 79800000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share