НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8818923 Картинка 2950103 Картинка 1640485 Картинка 6176540 Картинка 6313971 Картинка 6179852 Картинка 10633186 Картинка 8336331 Картинка 12112220 Картинка 11725809

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 828302

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 05.02.2018
Предмет: Обществена поръчка - Услуги по охрана. /Пряко договаряне/ 00566-2018-0002
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
28.03.2019 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-291/28.03.2019
08.03.2018 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-239/08.03.2018 г
08.03.2018 Договор ОП-16/06.03.2018 г., АСО София ООД, ЕИК:121692528, код:79700000
19.02.2018 Решение за класиране ЗП-291/19.02.2018 г.
19.02.2018 Доклад на комисия СЛ-637/19.02.2018 г., ведно с Протоколи 1, 2, 3, 4 и 5
16.02.2018 Съобщение ИЗХ-173/16.02.2018 г. за провеждане на договаряне
05.02.2018 Опис на представените документи в офертата
05.02.2018 ЕЕДОП
05.02.2018 Договор
05.02.2018 Техническо предложение
05.02.2018 Ценово предложение
05.02.2018 Покана ИЗХ-119/05.02.2018 г. Лице за контакти:Валентин Добрев, 0899 333393, valentind@abv.bg
05.02.2018 Решение за откриване ЗП-155/05.02.2018 г.
 
??????? ??? Facebook Twitter Share