НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11110664 Картинка 10440064 Картинка 971709 Картинка 7702906 Картинка 7674980 Картинка 8067683 Картинка 4774449 Картинка 11507074 Картинка 3215146 Картинка 8775322

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 837474

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 22.03.2018
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Равда за 2018 г. - АОП 00566-2018-0004
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
04.10.2018 Обявление за приключване на договор ИЗХ-890/04.10.2018г.
18.06.2018 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-579/14.06.2018 г
18.06.2018 Договор ОП-18/07.06.2018 г. Водолей-13 ЕООД, ЕИК:102869803, код: 15000000
18.05.2018 Решение за класиране ЗП-945/17.05.2018 г.
18.05.2018 Доклад на комисия СЛ-1948/17.05.2018 г.
18.05.2018 Протокол 3 на Комисия
18.05.2018 Протокол 2 на Комисия
11.05.2018 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-475/11.05.2018 г.
30.04.2018 Протокол 1 на комисия СЛ-1642/30.04.2018 г.
27.03.2018 Проект на договор (образец №5)
27.03.2018 Електронен ЕЕДОП
27.03.2018 Ценово предложение
27.03.2018 Начална страница
27.03.2018 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
26.03.2018 Обявление за ОП ИЗХ-301/23.03.2018 г. - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
26.03.2018 Решение за откриване на ОП ЗП-508/23.03.2018 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с основен код 15000000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share