НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2146849 Картинка 10438187 Картинка 6971823 Картинка 3351254 Картинка 8277083 Картинка 10196180 Картинка 4262025 Картинка 2318448 Картинка 11700354 Картинка 11156572

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 843594

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 23.04.2018
Предмет: Публично състезание - Ремонт на покриви, улуци и водосточни тръби на обекти на НСА „Васил Левски“ - АОП 00566-2018-0005
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
20.01.2020 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
19.12.2019 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-1008/19.12.2019
17.09.2018 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-829/17.09.2018 г
17.09.2018 Договор ОП-22/30.08. 2018 г. , Крисбауен ЕООД, ЕИК:203930402, код 45261000
06.07.2018 Решение за класиране ЗП-1192/06.07.2018 г.
06.07.2018 Доклад на комисия СЛ-2644/06.07.2018 г.
06.07.2018 Протокол 4 на Комисия
06.07.2018 Протокол 3 на Комисия
06.07.2018 Протокол 2 на Комисия
05.06.2018 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-556/05.06.2018 г.
01.06.2018 Протокол 1 на комисия СЛ-2138/01.06.2018 г.
08.05.2018 Разяснение по чл. 180 ал.1 от ЗОП, ИЗХ-455/08.05.2018 г.
23.04.2018 Проект на договор с приложения
23.04.2018 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
23.04.2018 Ценово предложение
23.04.2018 Техническо предложение
23.04.2018 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
23.04.2018 начална страница документация за участие
23.04.2018 Обявление за ОП ИЗХ-404/23.04.2018 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
23.04.2018 Решение ЗП-790/23.04.2018 г., Строителство по чл.3, ал.1, т.1, буква „а” от ЗОП с основен код 45261000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share