НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10336659 Картинка 4087326 Картинка 9814681 Картинка 6604299 Картинка 8311495 Картинка 8160227 Картинка 12153014 Картинка 12318772 Картинка 7935634 Картинка 8665915

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 845960

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 09.05.2018
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на гориво за отопление - АОП 00566-2018-0007
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
21.06.2018 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-598/20.06.2018 г
21.06.2018 Борсов договор ОП-20/14.06.2018 г., Интерспийд ЕООД ЕИК:131037446, код:09134000
09.05.2018 Решение за откриване на ОП ЗП-862/09.05.2018 г., Доставка по чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП, с код 09134000, за информация: проф.Кирил Андонов пом.-ректор, София, Студентски град, Ректорат НСА, 0898776594, lirik54@abv.bg
 
??????? ??? Facebook Twitter Share