НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9488218 Картинка 9924504 Картинка 11221734 Картинка 5086301 Картинка 3519198 Картинка 8908527 Картинка 7129269 Картинка 9615142 Картинка 8711095 Картинка 8254482

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 436365

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 02.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Доставки на хранителни продукти и напитки за студентски стол – НСА “Васил Левски”поОбособена позиция № 12 - Продукти от житни растения, скорбяла и нишесте, захар, хранителни подправки и сосове, инстантни супи.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
02.09.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
24.07.2015 Информация за приключил договор ИЗХ-852/23.07.2015
14.07.2015 Плащания м.06.2015г
09.06.2015 Плащания м.05.2015г
12.05.2015 Плащания м.04.2015г.
09.04.2015 Плащания м.03.2015
11.03.2015 Плащания м.02.2015г
16.02.2015 Плащания м.01.2015г.
16.01.2015 Плащания м.12.2014г
05.12.2014 Плащания м.11.2014г
02.10.2014 Договор №31/30.06.2011 г. Бети-М ЕООД
 
??????? ??? Facebook Twitter Share