НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8919934 Картинка 7337582 Картинка 2257915 Картинка 8512551 Картинка 7306523 Картинка 862336 Картинка 5897069 Картинка 11930437 Картинка 12146081 Картинка 6243952

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 870722

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2018
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на електрическа енергия и включване в балансираща група - АОП 00566-2018-0011
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
23.01.2020 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-78/23.01.2020
07.01.2019 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-4/04.01.2019 г
07.01.2019 Договор ОП-24/06.12.2018 г., Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД, ЕИК: 201208860, код: 09310000
20.11.2018 Решение за класиране ЗП-2049/20.11.2018 г.
20.11.2018 Доклад по чл.60 от ППЗОП №СЛ-4196/20.11.2018 г.
20.11.2018 Протокол 2 на Комисия
20.11.2018 Протокол 1 на Комисия
12.11.2018 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-1025/12.11.2018 г.
05.10.2018 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
05.10.2018 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Кристиян Сотиров, организатор СБД – гр. София, Студентски град, бл.70 НСА „Васил Левски”, п.к.1700, 0892299743, krsotirov_nsa@abv.bg
05.10.2018 начална страница документация за участие
05.10.2018 Обявление за ОП ИЗХ-884/03.10.2018 - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
05.10.2018 Решение за откриване на ОП ЗП-1529/03.10.2018 г., Доставка с основен код 09310000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share