НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7285411 Картинка 11381668 Картинка 9489574 Картинка 10203952 Картинка 10940666 Картинка 8060422 Картинка 4299818 Картинка 220815 Картинка 7024682 Картинка 6832145

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 892713

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 05.02.2019
Предмет: Обществена поръчка - Услуги по охрана - АОП 00566-2019-0001
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
09.03.2020 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
02.03.2020 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-237/02.03.2020
15.03.2019 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-248/15.03.2019 г
15.03.2019 Договор ОП-16/06.03.2019 г., АСО София ООД, ЕИК:121692528, код:79700000
19.02.2019 Решение за класиране ЗП-185/19.02.2019 г.
19.02.2019 Доклад на комисия СЛ-585/19.02.2019 г. ведно с Протоколи 1, 2, 3, 4 и 5
19.02.2019 Съобщение ИЗХ-175/19.02.2019 г. за провеждане на договаряне
05.02.2019 Опис на представените документи
05.02.2019 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
05.02.2019 Проект на договор
05.02.2019 Техническо предложение
05.02.2019 Ценово предложение
05.02.2019 Покана за участие ИЗХ-126/05.02.2019 г., Лице за контакти и допълнителна информация: Валентин Добрев - Директор АСД, 0899 333393, valentind@abv.bg, София, Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, п.к.1700
05.02.2019 Решение за откриване на ОП ЗП-120/05.02.2019 г., Пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, код:79700000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share