НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4682473 Картинка 5987779 Картинка 7612891 Картинка 7385211 Картинка 8648928 Картинка 11695627 Картинка 11701543 Картинка 410084 Картинка 9831269 Картинка 4541406

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 901557

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 18.03.2019
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Несебър за 2019 г. - АОП 00566-2019-0002
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
22.10.2019 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
11.10.2019 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-823/11.10.2019
07.06.2019 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-480/05.06.2019 г.
07.06.2019 Договор ОП-18/29.05.2019 г., Водолей-13 ЕООД, ЕИК:102869803, код:15000000
02.05.2019 Решение за класиране ЗП-742/02.05.2019 г.
02.05.2019 Доклад на комисия СЛ-1618/25.04.2019 г., ведно с Протоколи 1 и 2 на Комисия
19.04.2019 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-353/19.04.2019 г.
20.03.2019 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
20.03.2019 Проект на договор
20.03.2019 Ценово предложение
20.03.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
20.03.2019 Начална страница на документация
20.03.2019 Обявление за ОП ИЗХ-251/18.03.2019 г.
20.03.2019 Решение за ОП ЗП-313/18.03.2019 г.,Доставка с основен код 15000000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share