НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10420587 Картинка 10986726 Картинка 9687698 Картинка 9896333 Картинка 3078495 Картинка 4530645 Картинка 9407281 Картинка 3620048 Картинка 2325588 Картинка 11419220

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 904579

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 29.03.2019
Предмет: Публично състезание - Частична подмяна на стари врати и прозорци с нови PVC врати и прозорци в Студентско общежитие на НСА блок 61 вх. В, Г, Д - АОП 00566-2019-0003
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
12.02.2020 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
23.01.2020 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-79/23.01.2020
19.06.2019 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-533/19.06.2019
19.06.2019 Договор ОП-19/18.06.2019 г. с Етиком ООД, ЕИК:101023120, с код 44221000
02.05.2019 Решение за определяне на изпълнител ЗП-741/02.05.2019 г.
02.05.2019 Протокол 1 на комисия СЛ-1616/25.04.2019 г.
04.04.2019 Актуализирана документация за участие.
04.04.2019 начална страница на актуализирана документацията за участие
04.04.2019 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация ЗП-380/04.04.2019 г.
29.03.2019 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
29.03.2019 Проект на договор
29.03.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
29.03.2019 начална страница на документацията за участие
29.03.2019 Обявление за ОП ИЗХ-292/29.03.2019 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
29.03.2019 Решение за откриване на ОП ЗП-359/29.03.2019 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с код 44221000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share