НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11042301 Картинка 6640238 Картинка 3022432 Картинка 4098596 Картинка 1437094 Картинка 8745251 Картинка 9070464 Картинка 12170222 Картинка 10521506 Картинка 6594353

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9089252

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 17.06.2019
Предмет: Събиране на оферти - „Изпълнение на инженеринг-проектиране,авторски надзор и строителство във връзка с обект: Изграждане на газова инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София, ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21”
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
13.08.2019 Договор ОП-22/12.08.2019 г. с Термо 97 ЕООД, ЕИК:112073199, с код 45231220
15.07.2019 Протокол на комисия - СЛ-2590/12.07.2019 г.
01.07.2019 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-573/01.07.2019
17.06.2019 Проект на договор
17.06.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, е-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, Валентин Добрев - Директор АСД 0899333393, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
17.06.2019 начална страница на документацията за участие
17.06.2019 Обява за събиране на оферти ЗП-974/17.06.2019 г. Строителство по чл.3, ал.1, т.1, б."б" от ЗОП, с основен код 45231220
 
??????? ??? Facebook Twitter Share