НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4620235 Картинка 9654430 Картинка 8511470 Картинка 1254215 Картинка 5956382 Картинка 10274483 Картинка 7259653 Картинка 8888709 Картинка 2487576 Картинка 109029

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 939379

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 30.09.2019
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на електрическа енергия и включване в балансираща група - АОП- 00566-2019-0007
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
23.12.2019 Договор ОП-28/12.12.2019 г. ЧЕЗ Трейд България ЕАД, ЕИК:113570147, код: 09310000
23.12.2019 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-1009/19.12.2019
25.11.2019 Решение за определяне на изпълнител ЗП-1787/25.11.2019 г.
25.11.2019 Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП №СЛ-4161/25.11.2019 г.
25.11.2019 Протокол на комисия от 22.11.2019 г.
06.11.2019 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация ЗП-1646/04.11.2019 г.
06.11.2019 Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП -II етап ВХ-1121/04.11.2019
22.10.2019 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
22.10.2019 Техническа спецификация
22.10.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Кристиян Сотиров, Руководител служба СО – гр. София, Студентски град, бл.70 НСА „Васил Левски”, п.к.1700, 0892299743, krsotirov_nsa@abv.bg
22.10.2019 Начална страница на документацията за участие
21.10.2019 Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП ВХ-1045/16.10.2019 г.
21.10.2019 Обявление за ОП ИЗХ-837/17.10.2019 - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
21.10.2019 Решение за откриване на ОП ЗП-1521/17.10.2019 г., Доставка с основен код 09310000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share