НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10035109 Картинка 10919539 Картинка 3114881 Картинка 9885549 Картинка 1199887 Картинка 8119019 Картинка 4496573 Картинка 4078622 Картинка 7786657 Картинка 11281956

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 938347

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 07.10.2019
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София - АОП 00566-2019-0006
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
27.01.2020 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-81/23.01.2020 г.
27.01.2020 Договор ОП-33/30.12.2019 г. по обособена позиция 8: Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти; Адвертайзинг ЕООД, ЕИК:175298654
27.01.2020 Договор ОП-32/30.12.2019 г. по обособена позиция 7: Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода; Адвертайзинг ЕООД, ЕИК:175298654
27.01.2020 Договор ОП-1/07.01.2020 г. по обособена позиция 6: Доставка на мляко и млечни продукти; Мира Фууд ЕООД, ЕИК:202604179
27.01.2020 Договор ОП-37/30.12.2019 г. по обособена позиция 5: Доставка на бакалски стоки; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
27.01.2020 Договор ОП-36/30.12.2019 г. по обособена позиция 4: Доставка на свинско, агнешко и телешко месо, кайма и колбаси; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
27.01.2020 Договор ОП-35/30.12.2019 г. по обособена позиция 3: Доставка на пилешко месо, яйца и риба; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
27.01.2020 Договор ОП-34/30.12.2019 г. по обособена позиция 2: Доставка на свежи и замразени плодове и зеленчуци; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
27.01.2020 Договор ОП-31/30.12.2019 г. по обособена позиция 1: Доставка на хляб; Адвертайзинг ЕООД, ЕИК:175298654
29.11.2019 Решение за определяне на изпълнител ЗП-1842/29.11.2019 г.
29.11.2019 Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП №СЛ-4233/29.11.2019 г.
29.11.2019 Протоколи 1 и 2 на Комисията
16.10.2019 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
16.10.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
16.10.2019 Начална страница на документацията за участие
14.10.2019 Обявление за ОП ИЗХ-822/11.10.2019 - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
14.10.2019 Решение за откриване на ОП ЗП-1478/11.10.2019 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с код 15000000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share