НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4535914 Картинка 7637163 Картинка 10948308 Картинка 680651 Картинка 4113307 Картинка 10965139 Картинка 11204009 Картинка 6558341 Картинка 6277940 Картинка 3038086

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 945736

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 22.11.2019
Предмет: Публично състезание - Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“ - АОП 00566-2019-0009
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
04.03.2020 Договор ОП-3/10.02.2020 г. с Динамик ресурс ООД, ЕИК: BG121141051, с код 45000000
04.03.2020 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-241/04.03.2020
15.01.2020 Решение за определяне на изпълнител ЗП-21/15.01.2020 г.
15.01.2020 Протоколи на комисия 1, 2 и 3 СЛ-89/15.01.2020 г.
22.11.2019 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
22.11.2019 Проект на договор
22.11.2019 Ценово предложение
22.11.2019 Техническо предложение
22.11.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София, Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21 – Ректорат НСА, ет.4, ст.408
22.11.2019 Начална страница на документацията за участие
22.11.2019 Обявление за ОП ИЗХ-941/22.11.2019 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
22.11.2019 Решение за откриване на ОП ЗП-1778/22.11.2019 г., Строителство с основен код 45000000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share