НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3666068 Картинка 9836956 Картинка 11875706 Картинка 2217666 Картинка 10831605 Картинка 10578494 Картинка 2192441 Картинка 1569916 Картинка 10998029 Картинка 316609

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9096068

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 29.01.2020
Предмет: Събиране на оферти - Доставка на компютри, принтери, скенери и мрежови устройства за 2020 г.
Състояние: Прекратена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
13.02.2020 Съобщение за прекратяване възлагането на поръчка ИЗХ-175/13.02.2020
11.02.2020 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-162/11.02.2020
29.01.2020 Техническа спецификация, тех.предложение, ценово предложение и проект на договор за Обособена позиция № 3 „Доставка на мрежови устройства и компоненти”
29.01.2020 Техническа спецификация, тех.предложение, ценово предложение и проект на договор за Обособена позиция № 2 „Доставка на принтери и скенери”
29.01.2020 Техническа спецификация, тех.предложение, ценово предложение и проект на договор за Обособена позиция № 1 „Доставка на компютри”
29.01.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Александър Тодоринов, София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 21, Национална спортна академия „Васил Левски“, тел: 0897 927938, atodorinov@nsa.bg
29.01.2020 Начална страница на документацията за участие
29.01.2020 Обява за събиране на оферти ЗП-102/29.01.2020 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 с основен код по ОП1 и ОП2 30200000 и по ОП3:32400000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share