НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11288629 Картинка 6786142 Картинка 6280314 Картинка 2713972 Картинка 3390104 Картинка 1231362 Картинка 8400516 Картинка 6908760 Картинка 8407663 Картинка 3157384

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9096191

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 05.02.2020
Предмет: Събиране на оферти - Услуги по печат и доставка на представителни и административни документи за Учебен отдел на НСА „Васил Левски“ за 2020 г.
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
06.03.2020 Договор ОП-9/06.03.2020 г. - ЕТ "Актив Комерс - Владимир Рупчин" ЕИК:121219817, код:79800000
26.02.2020 Протокол на комисия - СЛ-682/26.02.2020 г.
20.02.2020 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-203/20.02.2020
05.02.2020 Ценово предложение
05.02.2020 Техническа спецификация
05.02.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Албена Мутанова – Ръководител Учебен отдел, НСА , тел 0898 776625 uchebenotdel@nsa.bg
05.02.2020 Начална страница на документацията за участие
05.02.2020 Обява за събиране на оферти ЗП-129/05.02.2020 г. Услуга по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, с основен код 79800000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share