НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5977294 Картинка 6186515 Картинка 11187999 Картинка 8889186 Картинка 9636755 Картинка 210762 Картинка 11495375 Картинка 5287125 Картинка 1043066 Картинка 3417433

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 13.02.2020
Предмет: Събиране на оферти - Доставка на нов лек автомобил
Състояние: Прекратена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
26.02.2020 Съобщение за прекратяване възлагането на поръчка ИЗХ-226/26.02.2020
13.02.2020 Проект на договор
13.02.2020 Ценово предложение
13.02.2020 Техническо предложение
13.02.2020 Техническа спецификация
13.02.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Николай Янев– Ръководител Служба „Автотранспорт“ , НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700, ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21, niki.yanev@abv.bg
13.02.2020 Начална страница на документацията за участие
13.02.2020 Обява за събиране на оферти ЗП-173/13.02.2020 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с основен код 34111000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share