НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8480518 Картинка 8126516 Картинка 6835879 Картинка 8177092 Картинка 5512853 Картинка 7702563 Картинка 9361709 Картинка 3416449 Картинка 2366055 Картинка 5667591

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9096420

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 17.02.2020
Предмет: Събиране на оферти - Доставка на компютри, принтери, скенери и мрежови устройства за 2020 г.
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
27.05.2020 Договор ОП-17/27.05.2020 г. по Обособена позиция № 3 „Доставка на мрежови устройства и компоненти”, Ес Би Ес Трейдинг ООД, ЕИК: 204200349, код:32400000
07.05.2020 Заповед ЗП-434/07.05.2020 г. за определяне класирания на второ място участник, за изпълнител на ОП по обособена позиция № 3 „Доставка на мрежови устройства и компоненти“
29.04.2020 Договор ОП-13/29.04.2020 г. по Обособена позиция 1 "Доставка на компютри", Индекс България ООД, ЕИК:121415869, код: 30200000
27.04.2020 Договор ОП-11/27.04.2020 г. по Обособена позиция 2 "Доставка на принтери и скенери", АТС-България ООД, ЕИК:130332479, код: 30200000
13.04.2020 Протоколи 1 и 2 на Комисия СЛ-1136/07.04.2020 г.
28.02.2020 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-231/28.02.2020
17.02.2020 Техническа спецификация, тех.предложение, ценово предложение и проект на договор за Обособена позиция № 3 „Доставка на мрежови устройства и компоненти”
17.02.2020 Техническа спецификация, тех.предложение, ценово предложение и проект на договор за Обособена позиция № 2 „Доставка на принтери и скенери”
17.02.2020 Техническа спецификация, тех.предложение, ценово предложение и проект на договор за Обособена позиция № 1 „Доставка на компютри”
17.02.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Александър Тодоринов, София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 21, Национална спортна академия „Васил Левски“, тел: 0897 927938, atodorinov@nsa.bg
17.02.2020 Начална страница на документацията за участие
17.02.2020 Обява за събиране на оферти ЗП-199/17.02.2020 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 с основен код по ОП1 и ОП2 30200000 и по ОП3:32400000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share