НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3683869 Картинка 1557891 Картинка 1239118 Картинка 7062019 Картинка 7186429 Картинка 4055109 Картинка 2769051 Картинка 532357 Картинка 4702802 Картинка 1274947

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9096669

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 26.02.2020
Предмет: Събиране на оферти - Доставка на нов лек автомобил
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
19.05.2020 Информация за приключил договор
01.04.2020 Договор ОП-10/01.04.2020 г. , Еуратек Ауто ООД, ЕИК: 175190739, код 34111000
19.03.2020 Протокол на комисия - СЛ-1055/19.03.2020 г.
10.03.2020 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-258/10.03.2020 г.
26.02.2020 Проект на договор
26.02.2020 Ценово предложение
26.02.2020 Техническо предложение
26.02.2020 Техническа спецификация
26.02.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Николай Янев– Ръководител Служба „Автотранспорт“ , НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700, ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21, niki.yanev@abv.bg
26.02.2020 Начална страница на документацията за участие
26.02.2020 Обява за събиране на оферти ЗП-266/26.02.2020 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с основен код 34111000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share