НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3892552 Картинка 2087236 Картинка 422649 Картинка 9347340 Картинка 11969533 Картинка 10420178 Картинка 5519823 Картинка 2621481 Картинка 5895822 Картинка 2157334

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 983221

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 12.06.2020
Предмет: Публично състезание - Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“ АОП - 00566-2020-0009
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
24.08.2020 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-594/24.08.2020 г.
24.08.2020 Договор ОП-27/19.08.2020 г. - Динамик Ресурс ООД, ЕИК:121141051, код: 45000000
24.07.2020 Решение за определяне на изпълнител ЗП-796/24.07.2020 г.
24.07.2020 Протокол №3 на комисия СЛ-2235/24.07.2020 г. по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, ведно с Протоколи от 1 до 2
12.06.2020 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
12.06.2020 Проект на договор
12.06.2020 Ценово предложение
12.06.2020 Техническо предложение
12.06.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, е-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608 и Валентин Добрев - Директор АСД 0899333393, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
12.06.2020 Начална страница на документацията за участие
12.06.2020 Обявление за ОП ИЗХ-420/12.06.2020 г. - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
12.06.2020 Решение за откриване на ОП ЗП-578/12.06.2020 г., Строителство с основен код 45000000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share