НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4327940 Картинка 11091264 Картинка 3291430 Картинка 10895175 Картинка 10137354 Картинка 4228597 Картинка 7883731 Картинка 5622961 Картинка 4428297 Картинка 6955134

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 436365

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 02.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Доставки на хранителни продукти и напитки за студентски стол – НСА “Васил Левски”по Обособена позиция № 9- Продукти от свинско месо
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
02.09.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
23.07.2015 Информация за приключил договор ИЗХ-836/22.07.2015
09.06.2015 Плащания м.05.2015г
12.05.2015 Плащания м.04.2015г.
09.04.2015 Плащания м.03.2015
11.03.2015 Плащания м.02.2015г
16.02.2015 Плащания м.01.2015г.
16.01.2015 Плащания м.12.2014г
14.11.2014 Плащания м.10.2014
02.10.2014 Договор №37/30.06.2011 г. Едрина ООД
 
??????? ??? Facebook Twitter Share