НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7790418 Картинка 6749233 Картинка 5462467 Картинка 8683555 Картинка 8298578 Картинка 4550840 Картинка 8099341 Картинка 4177304 Картинка 7747127 Картинка 11536991

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 436365

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 02.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Доставки на хранителни продукти и напитки за студентски стол – НСА “Васил Левски”по Обособена позиция № 40– Брашно от зърнени култури, хляб, хлебни изделия
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
02.09.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
16.07.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор
02.10.2014 Договор №41/30/06.2011 г. Хляб и хлебни изделия ЕООД
 
??????? ??? Facebook Twitter Share