НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7836387 Картинка 3851128 Картинка 11087234 Картинка 3098463 Картинка 48257 Картинка 677532 Картинка 5710789 Картинка 503494 Картинка 11051635 Картинка 7563549

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 436365

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 02.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Доставки на хранителни продукти и напитки за студентски стол – НСА “Васил Левски”по Обособена позиция № 17 – Брашно от зърнени култури, хляб, хлебни изделия
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
21.07.2015 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
14.07.2015 Плащания м.06.2015г
08.07.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-789/08.07.2015 г.
16.06.2015 Допълнително споразумение за предсрочно прекратяване на договор
09.06.2015 Плащания м.05.2015г
12.05.2015 Плащания м.04.2015г.
09.04.2015 Плащания м.03.2015
11.03.2015 Плащания м.02.2015г
16.02.2015 Плащания м.01.2015г.
16.01.2015 Плащания м.12.2014г
05.12.2014 Плащания м.11.2014г
14.11.2014 Плащания м.10.2014
02.10.2014 Договор №42/04.07.2011 г. Дико 2004 ЕООД
 
??????? ??? Facebook Twitter Share