НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 946330 Картинка 2160765 Картинка 9961473 Картинка 12229565 Картинка 8990414 Картинка 10276389 Картинка 3671334 Картинка 8696235 Картинка 12036324 Картинка 1076635

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 439512

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Доставка от бензиностанции на автомобилен бензин и автомобилно дизелово моторно гориво за нуждите на Национална спортна академия "Васил Левски" - 00566-2011-0004
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
16.10.2015 Плащания м.09.2015г
16.09.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
04.09.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-1016/04.09.2015 г.
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
14.07.2015 Плащания м.06.2015г
09.06.2015 Плащания м.05.2015г
09.04.2015 Плащания м.03.2015
11.03.2015 Плащания м.02.2015г
16.02.2015 Плащания м.01.2015г.
16.01.2015 Плащания м.12.2014г
05.12.2014 Плащания м.11.2014г
03.10.2014 Договор 59/19.08.2011 г. - Петрол АД
 
??????? ??? Facebook Twitter Share