НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10742528 Картинка 4798299 Картинка 7982893 Картинка 1386965 Картинка 9913810 Картинка 9627656 Картинка 629733 Картинка 920167 Картинка 525207 Картинка 10070812

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 501164

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GSM/UMTS за нуждите на Национална спортна академия “Васил Левски“ - АОП 00566-2012-0003
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
21.12.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
21.12.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-1424/21.12.2015 г.
21.12.2015 Споразумителен протокол ОП-49/17.12.2015 г.
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
16.10.2015 Плащания м.09.2015г
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
14.07.2015 Плащания м.06.2015г
09.06.2015 Плащания м.05.2015г
12.05.2015 Плащания м.04.2015г.
09.04.2015 Плащания м.03.2015
11.03.2015 Плащания м.02.2015г
16.02.2015 Плащания м.01.2015г.
16.01.2015 Плащания м.12.2014г
05.12.2014 Плащания м.11.2014г
14.11.2014 Плащания м.10.2014
03.10.2014 Договор 37/13.12.2012 г. - Космо България Мобайл ЕАД
 
??????? ??? Facebook Twitter Share