НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9531380 Картинка 11559302 Картинка 4824469 Картинка 11141229 Картинка 3520540 Картинка 2125299 Картинка 690714 Картинка 380216 Картинка 11641422 Картинка 1896565

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 521133

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Избор на доставчик на топлинна енергия за сградите на Национална спортна академия Васил Левски, находящи се на територията на гр.София
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
07.03.2018 Обявление за приключване на договор ИЗХ-231/07.03.2018г.
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
16.10.2015 Плащания м.09.2015г
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
14.07.2015 Плащания м.06.2015г
09.06.2015 Плащания м.05.2015г
12.05.2015 Плащания м.04.2015г.
09.04.2015 Плащания м.03.2015
11.03.2015 Плащания м.02.2015г
16.02.2015 Плащания м.01.2015г.
16.01.2015 Плащания м.12.2014г
16.01.2015 Плащания м.12.2014г
05.12.2014 Плащания м.11.2014г
05.12.2014 Плащания м.11.2014г
14.11.2014 Плащания м.10.2014
14.11.2014 Плащания м.10.2014
21.10.2014 Споразумителен протокол 2 ОП-16/20.10.2014
21.10.2014 Споразумителен протокол 1 ОП-3/06.06.2014
03.10.2014 Договор 7/01.02.2013 г. -Топлофикация София ЕАД
 
??????? ??? Facebook Twitter Share