НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6857475 Картинка 11738134 Картинка 11871344 Картинка 1920999 Картинка 2147576 Картинка 7595899 Картинка 2394993 Картинка 5783069 Картинка 11615552 Картинка 6259586

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 528261

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - „Разработка и внедряване на електронна интернет базирана система за дистанционно обучение, администрирането му и обучение за работа със системата“ - AOП 00566-2013-0003
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
01.02.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
26.01.2016 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-82/26.01.2016 г.
03.10.2014 Договор 33/09.07.2013 г. - ЗЗД КОД-УПХ
 
??????? ??? Facebook Twitter Share