НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3872769 Картинка 2522966 Картинка 7359937 Картинка 5104491 Картинка 4059934 Картинка 5979517 Картинка 6562782 Картинка 38319 Картинка 9242277 Картинка 6882102

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 552481

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - „Избор на изпълнител, които да извършва СРР и СМР в полза на Национална спортна академия „Васил Левски” - обособена позиция 1 - ГРУБ СТРОЕЖ, ПЪТИЩА, УЛИЦИ И ТРОТОАРИ
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
08.09.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
21.06.2016 Информация за приключил договор ИЗХ-619/21.06.2016
10.05.2016 Допълнително споразумение за предсрочно прекратяване на договор ОП-18/10.05.2016
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
16.10.2015 Плащания м.09.2015г
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
09.04.2015 Плащания м.03.2015
03.10.2014 Договор 41/10.10.2013 г. - Елит КНС ЕООД
 
??????? ??? Facebook Twitter Share