НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4369360 Картинка 5811088 Картинка 1172146 Картинка 8179754 Картинка 4470679 Картинка 878170 Картинка 11836577 Картинка 4739906 Картинка 6274009 Картинка 138483

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 623847

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 24.09.2014
Предмет: Обществена поръчка - Водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за обекти на НСА
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
29.10.2018 Обявление за приключване на договор ИЗХ-969/29.10.2018г.
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
16.10.2015 Плащания м.09.2015г
14.09.2015 Плащания м.08.2015
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
14.07.2015 Плащания м.06.2015г
09.06.2015 Плащания м.05.2015г
12.05.2015 Плащания м.04.2015г.
09.04.2015 Плащания м.03.2015
11.03.2015 Плащания м.02.2015г
16.02.2015 Плащания м.01.2015г.
22.01.2015 Становище по осъществен предварителен контрол от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП
16.01.2015 Плащания м.12.2014г
05.12.2014 Плащания м.11.2014г
14.11.2014 Плащания м.10.2014
02.10.2014 Договор ОП-15/29.09.2014 г. със "Софийска вода" АД, за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за обекти на Национална спортна академия "Васил Левски"
24.09.2014 Решение за договаряне без обявление
24.09.2014 Приложение 1
24.09.2014 Договор
 
??????? ??? Facebook Twitter Share