НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 914951 Картинка 4881749 Картинка 9447418 Картинка 9635649 Картинка 4937949 Картинка 2343547 Картинка 9995162 Картинка 6261373 Картинка 9384629 Картинка 2622088

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 607557

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на 3 броя софтуерни системи за психологически изследвания
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
13.11.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
09.10.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-1170/09.10.2015 г.
14.11.2014 Плащания м.10.2014
03.10.2014 Договор ОП-13/25.07.2014 г. - Елпак Лизинг ЕООД
 
??????? ??? Facebook Twitter Share