НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10063131 Картинка 151518 Картинка 8648503 Картинка 7538927 Картинка 3276382 Картинка 5683251 Картинка 1611113 Картинка 4713866 Картинка 7175366 Картинка 1740986

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9024286

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 12.10.2014
Предмет: Публична покана - Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
18.03.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор
18.03.2015 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
11.03.2015 Плащания м.02.2015г
16.02.2015 Плащания м.01.2015г.
16.01.2015 Плащания м.12.2014г
05.12.2014 Плащания м.11.2014г
14.11.2014 Плащания м.10.2014
12.10.2014 Договор ОП 2/14.02.2014 - БОНУС 96 ООД
 
??????? ??? Facebook Twitter Share