НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5948557 Картинка 9614196 Картинка 3500028 Картинка 9181410 Картинка 7736485 Картинка 10903510 Картинка 8153737 Картинка 1767631 Картинка 11926431 Картинка 5959873

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9035514

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 04.11.2014
Предмет: Публична покана - Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за 2015 г.
Състояние: Оттеглена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
20.11.2014 Протокол на комисия
11.11.2014 Разяснение ИЗХ-1034/11.11.2014
04.11.2014 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация 0898 776603 Красимир Деливерски, НСА „Васил Левски” – Закрити спортни съоръжения, София, Студентски град, п.к.1700, deliverski@nsa.bg
04.11.2014 Ценова оферта
04.11.2014 Публична покана
 
??????? ??? Facebook Twitter Share