НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4565026 Картинка 7604068 Картинка 2073374 Картинка 3596564 Картинка 11070143 Картинка 4202056 Картинка 9818066 Картинка 1202853 Картинка 2806875 Картинка 3512927

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9036458

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 24.11.2014
Предмет: Публична покана - Доставка на битова химия и санитарни материали за 2015 г. - 2
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
27.01.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
21.01.2016 Информация за приключил договор
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
16.10.2015 Плащания м.09.2015г
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
14.07.2015 Плащания м.06.2015г
09.06.2015 Плащания м.05.2015г
12.05.2015 Плащания м.04.2015г.
09.04.2015 Плащания м.03.2015
11.03.2015 Плащания м.02.2015г
23.12.2014 Договор №ОП-19/23.12.2014 г. за доставка на битова химия и санитарни материали за 2015 г.
05.12.2014 Протокол на Комисия
24.11.2014 Ценова оферта
24.11.2014 Документация за участие.Лице за контакти и допълнителна информация 0892 299743 Кристиян Сотиров, НСА „Васил Левски”, блок 70, София, Студентски град, п.к.1700, krsotirov@yahoo.com
24.11.2014 Публична покана
 
??????? ??? Facebook Twitter Share