НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6811824 Картинка 9438628 Картинка 2283430 Картинка 4353233 Картинка 1156827 Картинка 3081408 Картинка 5953341 Картинка 347892 Картинка 11153685 Картинка 2400473

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9038271

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 23.01.2015
Предмет: Публична покана - Комплексно вътрешно почистване и цялостно ежедневно поддържане на чистотата на помещения в Национална спортна академия “Вaсил Левски“ за 2015 г.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
20.04.2015 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
20.04.2015 Информация за приключил договор
09.04.2015 Плащания м.03.2015
17.03.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за усвояване на част от гаранцията за добро изпълнение на договора
13.03.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за прекратяване на договор
12.02.2015 Договор ОП-2/12.02.2015 г. - ЕТ „НИМ – В. Надежда Василева”
03.02.2015 Протокол на комисия
23.01.2015 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Директор АСД Пламен Кювлиев, НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700, 0898 776606
23.01.2015 Публична покана
 
??????? ??? Facebook Twitter Share