НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7573844 Картинка 1894405 Картинка 7158291 Картинка 3776648 Картинка 4893026 Картинка 10289766 Картинка 1209719 Картинка 6089876 Картинка 8167849 Картинка 9103151

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9039400

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 04.03.2015
Предмет: Публична покана - Комплексно вътрешно почистване и цялостно ежедневно поддържане на чистотата на помещения в Национална спортна академия “Вaсил Левски“ за 2015 г. - 2
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
07.03.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
19.01.2016 Информация за приключил договор
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
16.10.2015 Плащания м.09.2015г
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
14.07.2015 Плащания м.06.2015г
09.06.2015 Плащания м.05.2015г
12.05.2015 Плащания м.04.2015г.
27.03.2015 Договор №ОП-5/26.03.2015 г. - „Райт Клийниг” ООД, основен код 90911200
19.03.2015 Отказ за сключване на договор от класирания на първо място участник.
17.03.2015 Протокол на комисия
04.03.2015 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Красимир Деливерски, ръководител ОЗСС и МФСЗ, НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700, 0898 776603
04.03.2015 Публична покана
 
??????? ??? Facebook Twitter Share