НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4902410 Картинка 3015915 Картинка 9826178 Картинка 1387236 Картинка 10158665 Картинка 1088202 Картинка 3668144 Картинка 11616095 Картинка 11073889 Картинка 6309844

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9040120

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 24.03.2015
Предмет: Публична покана - Доставка на климатични инсталации, части за климатици и оборудване за вентилация, охлаждане и замразяване и свързаните с тях услуги по поддръжка - 2
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
06.02.2019 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
14.01.2019 Информация за приключил договор
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
15.04.2015 Договор ОП-8/15.04.2015 г - Булклима ЕООД
07.04.2015 Протокол на комисия - СЛ-1008/07.04.2015 г.
24.03.2015 Техническо предложение
24.03.2015 Ценова оферта
24.03.2015 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация тел: 0893 338379 инж. Владимир Ачов, НСА „Васил Левски”, Ректорат, отдел „Капитално строителство“, София, Студентски град, п.к.1700, vladiachov@abv.bg
24.03.2015 Публична покана
 
??????? ??? Facebook Twitter Share