НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9485880 Картинка 1225266 Картинка 519105 Картинка 1205817 Картинка 8562526 Картинка 6681982 Картинка 9182247 Картинка 5679158 Картинка 9814278 Картинка 6563640

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 660305

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 07.04.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на свинско и телешко месо, кайма и колбаси за Стол №1 – НСА, София
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
11.02.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
04.02.2016 Информация за приключил договор ИЗХ-128/03.02.2016
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
02.07.2015 Договор ОП - 27/01.07.2015 - Ес енд Ди Корпорейшън ЕООД, ЕИК: 115755582, код:15113000
21.05.2015 Решение за класиране ЗП-1126/21.05.2015 г.
21.05.2015 Протокол № 3 на комисия СЛ-1502/20.05.2015 г.
14.05.2015 Протокол 2 на комисия - СЛ-1430/14.05.2015 г.
11.05.2015 Протокол на комисия - СЛ-1366/11.05.2015 г.
11.05.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-580/11.05.2015 г.
24.04.2015 Разяснение по чл.29 от ЗОП с ИЗХ-537/24.04.2015 г.
08.04.2015 Решение за промяна по чл.27а ал.3 от ЗОП- явна фактическа грешка
07.04.2015 Документация за участие. Доставка с код 15113000. Лице за контакти и допълнителна информация: Александър Вуков – Управител “Студентски столове“, гр. София, Студентски град, Национална спортна академия „Васил Левски“, Студентски стол, тел: 0896 776631
07.04.2015 Обявление за ОП
07.04.2015 Решение за откриване на ОП
 
??????? ??? Facebook Twitter Share