НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2524303 Картинка 9465494 Картинка 4298581 Картинка 2590731 Картинка 4560354 Картинка 2428711 Картинка 388960 Картинка 2710896 Картинка 9361946 Картинка 5331016

Контакти

 

Ръководител

проф. Румян Христов, д.п.н.
1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия
Тел. (02) 4014(256)
Моб. (НСА) +359 898 776442 - Глобул
e-mail: csars_rhristov@nsa.bg, rumian_hristov@yahoo.comгл. ас. Ивета Бонова, доктор
1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия
Тел. (02) 4014(312)
e-mail: csars_ibonova@nsa.bg , iveta_ivanova1980@abv.bg

гл. ас. Силвия Бакалова
1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия
Тел. (02) 4014(342)
Моб. +359 893 338 610
e-mail: bubeto79@abv.

Борислава Петрова
1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия
Тел. (02) 4014(236)
Моб. +359 893 338 610
e-mail: bubeto79@abv.bg

Ас. Олег Христов, доктор
1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия
Тел. (02) 4014(325)
Моб. +359 893 338 389
e-mail: hristov.oleg@gmail.com

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share