НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9927151 Картинка 1233749 Картинка 8605038 Картинка 1869831 Картинка 4183348 Картинка 12154276 Картинка 988123 Картинка 1671576 Картинка 2859357 Картинка 4884678
Структура

СТРУКТУРА НА БИБЛИОТЕКАТААкадемичната библиотека е самостоятелно звено в структурата на Национална спортна академия „Васил Левски”, която се ръководи от „Главен библиотекар”.
Академичната библиотека се състои от: централна библиотека намираща се в сградата на Ректората на НСА „Васил Левски”, в София, Студентски град и филиал, на ул. „Гургулят” №1, София.

 

 
 
Facebook Twitter Share