НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5577654 Картинка 9748641 Картинка 8470417 Картинка 708819 Картинка 11381996 Картинка 2823597 Картинка 6835745 Картинка 8018492 Картинка 10084952 Картинка 1817628

Такси за обучение 

 

Банкова сметка на НСА „Васил Левски"
IBAN: BG 83BNBG 9661 3100 1751 01 BIC: BNBGBGSD Банка: БНБ - ЦУ
Основание: кандидатстудентска такса /такса обучение или др

 
??????? ??? Facebook Twitter Share