НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2324549 Картинка 10643765 Картинка 10884504 Картинка 8578553 Картинка 1928325 Картинка 9478817 Картинка 10683994 Картинка 4808656 Картинка 9951020 Картинка 4234138

Такси за обучение 

 

Банкова сметка на НСА „Васил Левски"
IBAN: BG 83BNBG 9661 3100 1751 01 BIC: BNBGBGSD Банка: БНБ - ЦУ
Основание: кандидатстудентска такса /такса обучение или др

 
??????? ??? Facebook Twitter Share