НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11842589 Картинка 2727146 Картинка 7744807 Картинка 1301565 Картинка 6111768 Картинка 3496296 Картинка 2387733 Картинка 11756080 Картинка 6453647 Картинка 1474438Учебна работа

 
 
Документи за изтегляне
pdf file
Наредба за администриране на учебната дейност в образователно-квалификационната степен "Бакалавър" в НСА - 2020 г.
pdf file
Правилник за приемане на студенти в НСА 2019 г.
pdf file
Наредба за администриране на учебната дейност в образователно-квалификационната степен "Магистър" в НСА - 2019
pdf file
Правила за утвърждаване и актуализиране на учебна документация
pdf file
Правила и процедури за провеждане на семестриални и държавни изпити
doc file
Договор за хонорувани преподаватели
    
 
Facebook Twitter Share