НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5458706 Картинка 10226247 Картинка 6187163 Картинка 9953350 Картинка 7623548 Картинка 11568322 Картинка 3890136 Картинка 11825356 Картинка 4988519 Картинка 7170890

VI Международна научна конференция "Спорт и сигурност" - 14-15 май 2020 г.

Поради обявената от правителството извънредната ситуация в страната и с цел спиране на разпространението на COVID-19, Международната научна конференция „Спорт и сигурност“ се отлага за по-късна дата. През месец септември ще бъде публикувана информация за събитието на сайта на Националната спортна академия „Васил Левски“.

Due to concerns about the new coronavirus and the emergency situation declared by the government in the country, the International Scientific Conference "Sport and Security" has been postponed for a later date. In September, information about the event will be announced on the site of the National Sports Academy "Vasil Levski".

 

Документи
Регистрационна форма
Регистрационна форма
Call for participation
Call for participation
Registration form
Registration form
 
??????? ??? Facebook Twitter Share