НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3962040 Картинка 9148021 Картинка 8575981 Картинка 6400742 Картинка 1609904 Картинка 6030426 Картинка 10501387 Картинка 4155378 Картинка 5206616 Картинка 123594

253. Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти

Правно основание:
- Закон за висшето образование - чл. 94

Органи по предоставянето на услугата:
- Учебно-методичен отдел, НСА „В.Левски“
НСА „Васил Левски“, 1710 София, кв.Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, №21
Телефони: (02) 4014(207,221,206,208)
e-mail: uchebenotdel@nsa.bg

- Финансово-счетоводен отдел
НСА „Васил Левски“, 1710 София, кв.Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, №21
Телефони: (02) 4014(207,221,206,208)
e-mail: nsa_fso@nsa.bg

- Деканатите на отделните факултети.
НСА „Васил Левски“, 1710 София, кв.Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, №21
. Деканат на факултет „Спорт“
Телефонен номератор: 02 40 12345, email: nsa_tf@nsa.bg

. Деканат на факултет „Педагогика“
Телефонен номератор: (02) 40 123 45(46,47), e-mail: teacher.nsa@abv.

. Деканат на факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“
Адрес: Национална Спортна Академия, ул. “Гургулят” 1, София, 1000, България
Телефонен номератор: (02) 400 75 44, факс: (02) 4007520, email: dekanatfkttsa@abv.bg

Звено, приемащо документите и предоставящо информация
Финансово-счетоводен отдел. Тел. (02) 4014 228, e-mail: a_gergova@nsa.bg

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на услугата
- Правила за отпускане на стипендии и Заявления за кандидатстване: http://www.nsa.bg/bg/page,1028

Условия и процедура за получаване на стипендия
- Описани са в http://www.nsa.bg/bg/page,1826
- Кандидатите за стипендия попълват Заявление-декларация, която се входира в деловодната система (Финансово-счетоводен отдел, стая 211)


 
??????? ??? Facebook Twitter Share