НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4728605 Картинка 10680013 Картинка 5270114 Картинка 6369553 Картинка 3878087 Картинка 12332282 Картинка 8140195 Картинка 9341581 Картинка 10326386 Картинка 4063208

253. Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти

Правно основание:
- Закон за висшето образование - чл. 94

Органи по предоставянето на услугата:
- Учебно-методичен отдел, НСА „В.Левски“
НСА „Васил Левски“, 1710 София, кв.Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, №21
Телефони: (02) 4014(207,221,206,208)
e-mail: uchebenotdel@nsa.bg

- Финансово-счетоводен отдел
НСА „Васил Левски“, 1710 София, кв.Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, №21
Телефони: (02) 4014(207,221,206,208)
e-mail: nsa_fso@nsa.bg

- Деканатите на отделните факултети.
НСА „Васил Левски“, 1710 София, кв.Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, №21
. Деканат на факултет „Спорт“
Телефонен номератор: 02 40 12345, email: nsa_tf@nsa.bg

. Деканат на факултет „Педагогика“
Телефонен номератор: (02) 40 123 45(46,47), e-mail: teacher.nsa@abv.

. Деканат на факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“
Адрес: Национална Спортна Академия, ул. “Гургулят” 1, София, 1000, България
Телефонен номератор: (02) 400 75 44, факс: (02) 4007520, email: dekanatfkttsa@abv.bg

Звено, приемащо документите и предоставящо информация
Финансово-счетоводен отдел. Тел. (02) 4014 228, e-mail: a_gergova@nsa.bg

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на услугата
- Правила за отпускане на стипендии и Заявления за кандидатстване: http://www.nsa.bg/bg/page,1028

Условия и процедура за получаване на стипендия
- Описани са в http://www.nsa.bg/bg/page,1826
- Кандидатите за стипендия попълват Заявление-декларация, която се входира в деловодната система (Финансово-счетоводен отдел, стая 211)


 
??????? ??? Facebook Twitter Share