НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10483219 Картинка 6697669 Картинка 8903502 Картинка 7489265 Картинка 8825058 Картинка 6375455 Картинка 7506733 Картинка 11313588 Картинка 7202693 Картинка 2713941

266. Издаване на свидетелство за призната специалност в системата на здравеопазването след завършено висше образование

Правно основание:
Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1
- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 1, т. 4

 
??????? ??? Facebook Twitter Share