НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2819435 Картинка 19077 Картинка 561932 Картинка 1402574 Картинка 5235593 Картинка 6207405 Картинка 1192233 Картинка 6471494 Картинка 9456516 Картинка 3151184

269. Издаване на академична справка за обучаващите се лица

Правно основание:
- Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1
- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 2

Орган, който предоставя на услугата
- Учебно-методичен отдел. София 1700, Студентски град, Национална спортна академия
Телефони: (02) 4014(207,221,206,208)
e-mail: uchebenotdel@nsa.bg
- Център "Магистри"
НСА "Васил Левски", София, Студентски град, Национална спортна академия
факс: (02) 400 75 03
- Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”
Адрес: ж.к. Студентски град, ул. акад. Стефан Младенов 21, НСА “Васил Левски”  - Ректорат, ет.2, кабинет № 203 и 205.
Телефон за връзка: (02) 40 14 238, (02) 40 07 513
Адрес на електронна поща: sdk@nsa.bg


Процедура по предоставяне на услугата
- Бакалаврите попълват заявление от общ характер до Учебно-методичен отдел, а магистрите - до Център "Магистри".
- Инспекторите от Учебно-методичен отдел получават от съответния деканат или от център "Магистри" необходимата информация от главната книга и изготвят Академичната справка, която се връчва на студента.

Такси и цени:
- Услугата е безплатна


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share